Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, OOV

Doelgroep/klant

Burgers van Amsterdam

Opdracht

Netwerksamenwerking gemeente en taxi-organisaties

Sinds 1 juni 2016 is in Amsterdam een nieuwe taxiverordening van kracht. De gemeente Amsterdam wil de kwaliteit en service van de taximarkt verhogen en zoekt naar een manier om dit met en binnen de branche te realiseren. De opdracht was om mee te denken over manieren waarop de kwaliteitsverbetering (en evaluatie) binnen de taxibranche gestimuleerd kan worden. 

 
 
Actie

Een interactieve werksessie waarin beleidsadviseurs en vertegenwoordigers van de TTO (toegestane taxi organisaties) verkennen wat nodig is om tot een gezonde taximarkt te komen. Zij vormden gezamenlijk gedeelde principes en normen die leidend zijn voor het in samenwerking realiseren van het doel. De insteek is om ruimte te creëren voor de markt om zelfregulerend te werk te gaan.

Publieke waarde

Beleidsadviseurs en TTO zijn actief in gesprek over hoe zij samen de taximarkt kunnen verbeteren en hoe de markt zelfregulerend kan gaan opereren opdat zij kwaliteit en service van haar diensten voor burgers en bezoekers van de stad kan verbeteren.

Impact

10
Instituten
4187
Professionals
281610000
Reizigers