Publieke waarde vergroters

Lucas Onderwijs

Doelgroep/klant

Kinderen en hun ouders in Den Haag

Opdracht

Publieke waardecreatie Kindcentra

Gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Doelgroep/klant

Kinderen en hun ouders in de Delftse regio

Opdracht

Publieke waarde creatie onderwijs-zorgarrangementen

VO-raad

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in het VO

Opdracht

Monitoringscommissie Goed Bestuur VO

Octant

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in Nootdorp en omgeving

Opdracht

Learning Community

Gemeente Den Haag

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in de Haagse regio

Opdracht

Haagse Educatieve Agenda

Gemeente Den Haag, SZW

Doelgroep/klant

Burgers in de Haagse regio

Opdracht

Jaarplan met maatschappelijke impact

Leiden Universiteit, Radboud Universiteit, Vrij Universiteit en Hogeschool Anrhem Nijmegen

Doelgroep/klant

Studenten van de universiteit en hogeschool

Opdracht

Academische ontwikkeling studenten

SCO Delft en Gemeente Delft

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in de wijk Buitenhof

Opdracht

Community School voor de wijk

Gemini College

Doelgroep/klant

Jongeren in de Hoeksche Waard

Opdracht

Transformatie naar behoefte-gedreven werken

Gemeente Amsterdam, OOV

Doelgroep/klant

Burgers van Amsterdam

Opdracht

Netwerksamenwerking gemeente en taxi-organisaties

Center for innovation, Universiteit Leiden

Doelgroep/klant

Toekomstige sociale ondernemers

Opdracht

Ontwikkelen sociaal ondernemerschap

Sociale wijkteams, gemeente Den Haag

Doelgroep/klant

Bewoners Den Haag

Opdracht

Waarde creëren en zichtbaar maken

Diverse schoolbesturen

Doelgroep/klant

Schoolleiders primair -en voortgezet onderwijs

Opdracht

Learning community onderwijskundig leiderschap

Traditionele overheidstaken komen meer en meer bij lokale netwerken terecht. Netwerken waarin diverse organisaties met gedeelde doelgroepen publieke uitdagingen op een andere manier dienen op te lossen. Het vraagt om nieuwe manieren van denken, organiseren en handelen. Meer behoeftegedreven werken en vanuit cocreatie maatwerk bieden.

 

Klinkt fantastisch. En dat is het ook. Maar de wereld verbeter je niet alleen met praten en mooie woorden op papier. Het is vooral ook doen. Onze ervaring leert dat veel leiders en professionals binnen netwerken juist met deze kanteling stoeien. Je kunt nou eenmaal niet op de oude voet door blijven werken. Wij helpen met deze transformatie. Zodat je de nieuwe kansen grijpt. Je publieke waarde vergroot. En deze laat zien.

De nieuwe context vraagt om een andere organisatie

Er wordt meer verantwoordelijkheid en vertrouwen neergelegd bij lokale netwerken. Netwerken van sociale ondernemers, gemeenten, burgers en het maatschappelijke middenveld. Dit biedt volop kansen, maar is ook uitdagend. Want hoe ga je opeens meer cliënt- en behoeftegedreven werken? Hoe zorg je ervoor dat je het juiste netwerk activeert en daarin effectief bent? Hoe zorg je ervoor dat jouw aanbod daadwerkelijk relevant is voor de beoogde doelgroep? Kortom, ben je echt in staat publieke waarde te creëren en deze inzichtelijk te maken?

 

Wij helpen met het op een juiste manier vormgeven van jouw organisatie. Door gedragsverandering op individueel niveau. Het op een prettige manier ontwrichten van de organisatiestructuur als geheel. En de implementatie van relevante manieren van werken en passende tools. Elke keer anders, elke keer passend bij jouw context. Het resultaat is hetzelfde: jouw professionele omgeving en spelregels ontwikkelen en daarmee mede vormgeven aan het publieke veld. Zodat je met de juiste en innovatieve oplossingen komt voor publieke vraagstukken. Samen klaren we de klus.

 
 
>  
 
Onze aanpak om jouw waarde te vergroten

Op basis van jarenlang actiegericht onderzoek naar lokale netwerken, hebben wij kennis en ervaring vertaald naar een pragmatische aanpak. Met drie onderdelen die samen èn onafhankelijk ingezet kunnen worden om de publieke waarde te vergroten.

Actiegericht leren

Publieke waarde creëren in netwerken vraagt namelijk om radicale verandering in gedrag en de organisatie van werk van leidinggevenden en professionals. Juist daarom leer je bij ons door te doen en niet door passief te luisteren. De nieuwe kennis en werkwijze leer je direct toe te passen in jouw eigen praktijk. Tijdens onze actiegerichte trajecten leer je concepten als behoeftegedreven werken, maatwerk en co-creëren om te zetten in gedrag en concrete projecten. Ter verbetering én vernieuwing van jouw praktijk waardoor we samen tegemoet komen aan de behoeften van jouw doelgroepen. Van bewoners tot kinderen, van ouders tot ouderen.

 

Deze maatwerktrajecten bieden wij zowel in organisaties als in netwerken aan. Verder verzorgen wij uiteenlopende opleidingen voor leiders, sociale ondernemers en professionals. Met het steeds terugkerende thema ‘het creëren en zichtbaar maken van publieke waarde’.

Institutioneel veranderen

Soms moet je de boel flink door elkaar gaan schudden. Ontregelen en ontwrichten. Om uiteindelijk een organisatieoverstijgende sturing en inrichting neer te zetten waarin iedere partner effectief handelt. Weet hoe hij of zij zijn nieuwe rol kan vervullen. En als netwerk gezamenlijk de behoeften van de doelgroep zo goed mogelijk dient.

 

Wij veranderen instituten zodat publieke waarde zichtbaar en erkend wordt op alle niveaus. Van inwoner tot raadslid. We ontwikkelen een cultuur waarin leiders, inwoners, ondernemers en professionals voortdurend leren. En dus verbeteren en vernieuwen. Een cultuur waarin je elkaar vertrouwt. Pas dan krijg je grip op de al dan niet gecreëerde waarde en kan je gerichter publieke middelen inzetten.

Monitoren

Monitors kunnen het slechtste in ons naar boven halen. Mensen werken langs elkaar heen, willen scoren, zijn vooral bezig met het turven van hoeveelheid diensten of activiteiten. Allerlei protocollen worden ontwikkeld die we blind volgen om ‘in control te zijn’, terwijl een buitenstaander al snel ziet dat het slechts schijncontrole is. Er ontstaat een cultuur van wantrouwen en afstraffen. Samengevat: hitting the target but missing the point.

 

Op basis van ruim een decennium actieonderzoek hebben wij de Monitor Publieke Waarde ontwikkeld. Een instrument dat het leren en samenwerken stimuleert en je helpt in het zichtbaar maken van publieke waarde. Kortom, een tool die blootlegt of het werken daadwerkelijk ten goede komt aan het kind, de bewoner of het gezin. Een instrument dat er voor zorgt dat je doeltreffend raak schiet. Hitting the point dus.

Publieke waarde

Door deze onderdelen ontstaan er netwerkorganisaties die voortdurend evalueren, leren en vernieuwen om tegemoet te komen aan de behoeften van de betreffende doelgroep(en). Kortom, netwerken die de publieke waarde vergroten.

 • Opdrachtgever

  Lucas Onderwijs

  Doelgroep/ klant

  Kinderen en hun ouders in Den Haag

  Opdracht

  Publieke waardecreatie Kindcentra

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

  Doelgroep/ klant

  Kinderen en hun ouders in de Delftse regio

  Opdracht

  Publieke waarde creatie onderwijs-zorgarrangementen

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  VO-raad

  Doelgroep/ klant

  Leerlingen en ouders in het VO

  Opdracht

  Monitoringscommissie Goed Bestuur VO

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Octant

  Doelgroep/ klant

  Leerlingen en ouders in Nootdorp en omgeving

  Opdracht

  Learning Community

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag

  Doelgroep/ klant

  Leerlingen en ouders in de Haagse regio

  Opdracht

  Haagse Educatieve Agenda

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag, SZW

  Doelgroep/ klant

  Burgers in de Haagse regio

  Opdracht

  Jaarplan met maatschappelijke impact

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Leiden Universiteit, Radboud Universiteit, Vrij Universiteit en Hogeschool Anrhem Nijmegen

  Doelgroep/ klant

  Studenten van de universiteit en hogeschool

  Opdracht

  Academische ontwikkeling studenten

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  SCO Delft en Gemeente Delft

  Doelgroep/ klant

  Leerlingen en ouders in de wijk Buitenhof

  Opdracht

  Community School voor de wijk

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Gemini College

  Doelgroep/ klant

  Jongeren in de Hoeksche Waard

  Opdracht

  Transformatie naar behoefte-gedreven werken

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Gemeente Amsterdam, OOV

  Doelgroep/ klant

  Burgers van Amsterdam

  Opdracht

  Netwerksamenwerking gemeente en taxi-organisaties

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Center for innovation, Universiteit Leiden

  Doelgroep/ klant

  Toekomstige sociale ondernemers

  Opdracht

  Ontwikkelen sociaal ondernemerschap

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Sociale wijkteams, gemeente Den Haag

  Doelgroep/ klant

  Bewoners Den Haag

  Opdracht

  Waarde creëren en zichtbaar maken

  Bekijk case
 • Opdrachtgever

  Diverse schoolbesturen

  Doelgroep/ klant

  Schoolleiders primair -en voortgezet onderwijs

  Opdracht

  Learning community onderwijskundig leiderschap

  Bekijk case
Kim van Eijck

Kim van Eijck is oprichter en directeur van Wisselwerkers. Hij is als bedrijfs- en bestuurskundige gepromoveerd op het gebied van leiderschap, innovatie en waardecreatie in netwerken waarin onderwijs, werkveld en (lokale) overheden samenwerken. Als kwartiermaker, adviseur, opleider en gastlector innovatie in de triple helix heeft hij rijke ervaring in het faciliteren, aanjagen en inrichten van innovaties in complexe netwerken. Daarnaast is hij een ervaren opleider en adviseur in de private sector, met name op het gebied van opvolging, innovatie, leiderschap en bedrijfsvoering bij familiebedrijven. Al ruim 1400 leiders en professionals hebben onder zijn leiding deelgenomen aan hooggewaardeerde actie- en leertrajecten. Ook wil hij als toezichthouder bijdragen aan waardecreatie van publieke organisaties.

In 2014 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Crafting Spaces. Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas’ aan de Vrije Universiteit. Dit boek schreef hij op basis van een onderzoeksprogramma dat hij ontwierp en leidde op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van publieke waarde. Hij deed actieonderzoek bij ruim 80 middenveldorganisaties en lokale overheden.  Verder studeerde Kim bestuurskunde, management van de publieke sector aan Universiteit Leiden en heeft hij als strategisch adviseur gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook heeft hij gewerkt als docent en onderzoeker, onderzoeksleider en lector aan het Zijlstra Center for public control and governance aan de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Hoger Onderwijs Drechtsteden.

Kim van Eijck

Kim van Eijck is oprichter en directeur van Wisselwerkers. Hij is als bedrijfs- en bestuurskundige gepromoveerd op het gebied van leiderschap, innovatie en waardecreatie in netwerken waarin onderwijs, werkveld en (lokale) overheden samenwerken. Als kwartiermaker, adviseur, opleider en gastlector innovatie in de triple helix heeft hij rijke ervaring in het faciliteren, aanjagen en inrichten van innovaties in complexe netwerken. Daarnaast is hij een ervaren opleider en adviseur in de private sector, met name op het gebied van opvolging, innovatie, leiderschap en bedrijfsvoering bij familiebedrijven. Al ruim 1400 leiders en professionals hebben onder zijn leiding deelgenomen aan hooggewaardeerde actie- en leertrajecten. Ook wil hij als toezichthouder bijdragen aan waardecreatie van publieke organisaties.

In 2014 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Crafting Spaces. Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas’ aan de Vrije Universiteit. Dit boek schreef hij op basis van een onderzoeksprogramma dat hij ontwierp en leidde op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van publieke waarde. Hij deed actieonderzoek bij ruim 80 middenveldorganisaties en lokale overheden.  Verder studeerde Kim bestuurskunde, management van de publieke sector aan Universiteit Leiden en heeft hij als strategisch adviseur gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook heeft hij gewerkt als docent en onderzoeker, onderzoeksleider en lector aan het Zijlstra Center for public control and governance aan de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Hoger Onderwijs Drechtsteden.

Kim van Eijck

Kim van Eijck is oprichter en directeur van Wisselwerkers. Hij is als bedrijfs- en bestuurskundige gepromoveerd op het gebied van leiderschap, innovatie en waardecreatie in netwerken waarin onderwijs, werkveld en (lokale) overheden samenwerken. Als kwartiermaker, adviseur, opleider en gastlector innovatie in de triple helix heeft hij rijke ervaring in het faciliteren, aanjagen en inrichten van innovaties in complexe netwerken. Daarnaast is hij een ervaren opleider en adviseur in de private sector, met name op het gebied van opvolging, innovatie, leiderschap en bedrijfsvoering bij familiebedrijven. Al ruim 1400 leiders en professionals hebben onder zijn leiding deelgenomen aan hooggewaardeerde actie- en leertrajecten. Ook wil hij als toezichthouder bijdragen aan waardecreatie van publieke organisaties.

In 2014 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Crafting Spaces. Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas’ aan de Vrije Universiteit. Dit boek schreef hij op basis van een onderzoeksprogramma dat hij ontwierp en leidde op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van publieke waarde. Hij deed actieonderzoek bij ruim 80 middenveldorganisaties en lokale overheden.  Verder studeerde Kim bestuurskunde, management van de publieke sector aan Universiteit Leiden en heeft hij als strategisch adviseur gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook heeft hij gewerkt als docent en onderzoeker, onderzoeksleider en lector aan het Zijlstra Center for public control and governance aan de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Hoger Onderwijs Drechtsteden.

Kim van Eijck

Kim van Eijck is oprichter en directeur van Wisselwerkers. Hij is als bedrijfs- en bestuurskundige gepromoveerd op het gebied van leiderschap, innovatie en waardecreatie in netwerken waarin onderwijs, werkveld en (lokale) overheden samenwerken. Als kwartiermaker, adviseur, opleider en gastlector innovatie in de triple helix heeft hij rijke ervaring in het faciliteren, aanjagen en inrichten van innovaties in complexe netwerken. Daarnaast is hij een ervaren opleider en adviseur in de private sector, met name op het gebied van opvolging, innovatie, leiderschap en bedrijfsvoering bij familiebedrijven. Al ruim 1400 leiders en professionals hebben onder zijn leiding deelgenomen aan hooggewaardeerde actie- en leertrajecten. Ook wil hij als toezichthouder bijdragen aan waardecreatie van publieke organisaties.

In 2014 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Crafting Spaces. Strategies of Social Entrepreneurs for Managing Agendas’ aan de Vrije Universiteit. Dit boek schreef hij op basis van een onderzoeksprogramma dat hij ontwierp en leidde op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap en de creatie van publieke waarde. Hij deed actieonderzoek bij ruim 80 middenveldorganisaties en lokale overheden.  Verder studeerde Kim bestuurskunde, management van de publieke sector aan Universiteit Leiden en heeft hij als strategisch adviseur gewerkt bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook heeft hij gewerkt als docent en onderzoeker, onderzoeksleider en lector aan het Zijlstra Center for public control and governance aan de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden en Hoger Onderwijs Drechtsteden.

Contact

Spreekt ons verhaal je aan?

Heb je een vraag?

 

We vertellen je er graag meer over onder het genot van een kop koffie.

Bellen of mailen mag uiteraard ook.
 

Dr. Kim H.J. van Eijck

T +31 (0)6 417 822 56

E kim.van.eijck@wisselwerkers.nl