Opdrachtgever

Sociale wijkteams, gemeente Den Haag

Doelgroep/klant

Bewoners Den Haag

Opdracht

Waarde creëren en zichtbaar maken

Sociale wijkteam is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Deze zijn opgezet voor mensen met meerdere ernstige problemen en beperkte eigen mogelijkheden om deze problemen op te lossen. Deze teams worden verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van innovatieve oplossingen voor veelzijdige problemen (wicked problems). Het vraagt om een andere manier van denken en handelen van professionals, managers en bestuurders. Ook moeten er nieuwe vormen van sturen, monitoren en verantwoorden ontwikkeld worden die deze sociale wijkteams stimuleren en de ruimte bieden om publieke waarde te creëren en zichtbaar te maken. Deze laatste uitdaging stond centraal in onze opdracht.

 
 
Actie

Wisselwerkers heeft in samenwerking met het Center for Innovation (Universiteit Leiden) een academische en praktisch relevante maatopleiding ontwikkeld voor coördinatoren van sociale wijkteams in Den Haag. In deze opleiding stonden drie vragen centraal: Hoe kunnen wij de publieke waarde van sociale wijkteams definiëren? Hoe kunnen wij de publieke waarde van sociale wijkteams meten? Hoe kunnen professionals in sociale wijkteams publieke waarde zichtbaar maken van inwoner tot raadslid?

Publieke waarde

De sociale wijkteams hebben hiermee de basis ontwikkeld voor een sturing en evaluatiecyclus die de publieke waarde van sociale wijkteams blootlegt voor alle belanghebbenden. Zo ontstaat er sociale wijkteams die voortdurend vernieuwen, evalueren en leren om tegemoet te komen aan de behoeften van de Haagse inwoners.

Impact

27
Teams
216
Professionals
50000
Huishoudens