Opdrachtgever

Gemini College

Doelgroep/klant

Jongeren in de Hoeksche Waard

Opdracht

Transformatie naar behoefte-gedreven werken

Het Gemini College wil zich ontwikkelen tot een maatschappelijke onderneming met een lokale opdracht die erkend en gewaardeerd wordt door haar leerlingen, ouders en partners. Zij wil samenwerken met organisaties uit verschillende sectoren zoals het bedrijfsleven, sport, cultuur, zorg, politie en welzijn  om zo waarde te creëren voor leerlingen, hun gezinnen en de leefomgeving waarin zij opgroeien. Zij wil een situatie creëren waarin leerlingen hun talenten ontwikkelen, eventuele achterstanden wegwerken, kansen  krijgen om zich verder te ontwikkelen en een plek te vinden in de maatschappij. Zo ontstaat een breder aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaanbegeleiding, sport, cultuur, wetenschap en maatschappelijke thema’s als duurzaamheid.

 
 
Actie

Samen doorlopen we een actiegericht leertraject waarin de belanghebbenden van het Gemini behoefte-gedreven werken, een gedeelde agenda bouwen en die vertalen naar concrete activiteiten en relevante maatschappelijke effecten. Daarnaast nemen we bestaande belemmerende structuren en gewoonten weg en ontwikkelen we een passende manier van sturen, evalueren en leren. De Monitor Publieke Waarde® ondersteunt de deelnemers hierin. Zo wordt de publieke waarde van de maatschappelijke onderneming op alle niveaus zichtbaar en herkenbaar.

Publieke waarde

Het Gemini veranderd in een maatschappelijke onderneming die behoefte-gedreven werkt, innoveert en maatwerk biedt voor haar leerlingen. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om zich verder te ontwikkelen en een plek te vinden in de maatschappij.

Impact

6
Sectoren
65
Professionals
641
Jongeren