Opdrachtgever

Lucas Onderwijs

Doelgroep/klant

Kinderen en hun ouders in Den Haag

Opdracht

Publieke waardecreatie Kindcentra

Kinderen in Nederland hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders, hun financiële middelen of de omgeving waarin zij wonen. Voor Kindcentra en Brede Buurtscholen betekent dit dat zij maatwerk moeten bieden om aan te sluiten bij de lokale behoeften van de leerlingen en hun ouders. Zij moeten dus behoeftegedreven werken in plaats van aanbodgericht. Daarnaast is het van belang dat zij zichtbaar kunnen maken dat hun activiteiten leiden tot publieke waarde.

 
 
Actie

Samen hebben we een actiegericht leertraject doorlopen waarin de belanghebbenden behoefte-gedreven werken, een gedeelde agenda bouwen en die vertalen naar concrete activiteiten en relevante maatschappelijke effecten. Daarnaast hebben we bestaande belemmerende structuren en gewoonten weggenomen en een passende manier van sturen, evalueren en leren geïntroduceerd bij scholen, besturen en de gemeente. De Monitor Publieke Waarde ® ondersteunt de deelnemers hierin. Zo wordt de publieke waarde van Brede Buurtscholen en Kindcentra op alle niveaus zichtbaar, van kind tot aan raadslid.

Publieke waarde

De 22 deelnemende KC/ BBS zijn in staat om publieke waarde te creëren voor hun specifieke doelgroepen en deze ook zichtbaar te maken. Belanghebbenden zijn actief betrokken in zowel het vormgeven van de agenda en het aanbod, als ook de realisatie en evaluatie daarvan. Zo ontstaan er netwerkorganisaties die voortdurend evalueren, leren en vernieuwen om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind.

Impact

56
Bereikte organisaties
234
Opgeleide professionals
7639
Aantal leerlingen