Opdrachtgever

Gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Doelgroep/klant

Kinderen en hun ouders in de Delftse regio

Opdracht

Publieke waarde creatie onderwijs-zorgarrangementen

Sinds januari 2015 zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs-zorgarrangementen: hulp aan leerlingen en gezinnen met ondersteuningsbehoeften waarin het onderwijs alleen niet in kan voorzien. De belangrijkste uitdaging nu is het in gang brengen van een transformatie: veranderingen in het gedrag en praktijken van professionals, burgers, leiders, bestuurders en politici. 

 
 
Actie

Aan de hand van een viertal bouwstenen hebben we gewerkt aan de transformatie. Een werkwijze die professionals ondersteunt in het werken, leren en evalueren. De Monitor Publieke Waarde ® ondersteunt het werk en het lerende vermogen en het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten. Een sturing- en leercyclus die continue verbetering en vernieuwing mogelijk maakt. En het creëren van draagvlak dat herkenning en erkenning van de werkwijze en maatschappelijke effecten realiseert.

Publieke waarde

Zorg- en onderwijsprofessionals van verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden leren met elkaar hoe zij gezamenlijk behoeftegedreven kunnen werken, leerlingen en ouders betrekken bij het peilen van de behoeften en het ontwikkelen van een aanpak. Tevens leren zij als netwerk de voortgang en realisatie van maatschappelijke effecten te monitoren zodat zij nog beter aan kunnen sluiten bij de behoeften.

Impact

125
Instellingen
678
Professionals
1800
Jongeren/huishoudens