Opdrachtgever

Campus Gouda

Doelgroep/klant

Partners in de triple helix die werken aan vraagstukken in bodemdaling en zorg

Opdracht

Kwartiermaker Living Labs Campus Gouda

Campus Gouda wil de drijvende kracht zijn achter een leven lang leren en innoveren in de regio Midden-Holland. Het is niet zomaar een campus; het is een katalysator voor groei en vernieuwing, die ambitieuze (toekomstige) professionals, bedrijven en publieke instellingen samenbrengt om de toekomst vorm te geven. Campus Gouda wil het lokale werkveld helpen in  lokale innovatie en de ontwikkeling van talent dat de veranderingen van morgen aandrijft. Daarom investeert de Campus in het aantrekken en behouden van talenten en waarborgen dat de lokale gemeenschap zich blijft ontwikkelen - niet alleen vandaag, maar gedurende hun gehele carriè€re.

 
 
Opdracht

In de periode december 2022 tot en met januari 2024 heeft Kim van Eijck namens Wisselwerkers de volgende drie trajecten ontworpen en uitgevoerd in opdracht van Campus Gouda:

(1) Kwartiermaker Campus Gouda: living lab bodem en technologie

(2) Actiegericht (leer)traject Living Lab Bodem en Technologie.

(3) Actiegericht (leer)traject Living Lab Zorg en Technologie.

(4) Strategische planning en busisness model van Campus Gouda.

Resultaten

Voor Campus Gouda hebben we een reeks doelgerichte initiatieven uitgevoerd die gericht waren op het stimuleren van 'levenslang ontwikkelen en innoveren' binnen de regio. Ons werk omvatte de ontwikkeling van strategische waardeproposities voor de Living Labs 'Bodem en Technologie' en 'Zorg en Technologie', waarbij we nadruk legden op de unieke dienstverlening van de campus en de integratie in het lokale ecosysteem.

We hebben nauw samengewerkt met bedrijven, onderwijsinstellingen en lokale overheden om deze diensten te implementeren, en hebben een sturings- en kwaliteitscyclus ontwikkeld om onze inspanningen te sturen en te optimaliseren. Daarnaast hebben we Innovatietafels geactiveerd die leiden tot diverse, toekomstgerichte innovatietrajecten, ondersteund door educatieve programma's die aansluiten bij de behoeften van zowel studenten als het bedrijfsleven.

Daarnaast lag een sterke focus op de professionalisering van het team van Campus Gouda. Door intensieve opleiding en coaching hebben we 'grenswerkers' binnen de campus uitgerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame innovatie en verandering te leiden. Dit alles is onderdeel van een strategische visie die de weg vrijmaakt voor toekomstige groei en succes. Deze aanpak heeft niet alleen geleid tot waardevolle inzichten en diensten, maar ook tot een versterking van het team van Campus Gouda en de ontwikkeling van een solide strategisch plan voor de toekomst.

Impact

35
Partners in triple helix
17
Meerjarige Innovatietrajecten
175
Toekomstige professionals