Opdrachtgever

Octant

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in Nootdorp en omgeving

Opdracht

Learning Community

Het bestuur en directie van Octant hebben ambities om publieke waarde te creëren voor de leerlingen en ouders van hun scholen. Zij willen bijvoorbeeld dat de scholen ‘behoeftengedreven werken’ en een lokale opgave ‘formuleren met relevante belanghebbenden’. Ook hanteren zij de norm dat Octant scholen ‘expliciet maken welke maatschappelijke effecten’ zij willen realiseren bij de leerlingen en het gezin. Dit vraagt verandering binnen de organisatie. De opdracht is om bestuur en scholen te helpen bij de manier waarop scholen samenwerken met de belanghebbenden, hun organisatie sturen en in te richten en hen te leren hoe zij nut en noodzaak van hun diensten kunnen onderbouwen en meten.  

 
 
Actie

Gezamenlijk hebben we een Learning Community vormgegeven waarin het directieteam en het bestuur periodiek reflecteren op de voortgang, gezamenlijk leren en handvatten aangereikt krijgen om de gedeelde ambities te realiseren. Ook hebben we de kwaliteitscyclus van Octant herontwerpen zodat publieke waarde centraal komt te staan in de sturing en evaluatie van scholen.

Publieke waarde

De scholen zijn in staat om behoefte-gedreven te werken. Zij zijn in staat om van schoolvorming tot het uitvoeren van concrete activiteiten relevante belanghebbenden te betrekken en zowel op voorhand als achteraf de maatschappelijke relevantie en effecten van hun aanbod zichtbaar te maken. Zo ontstaan er scholen die voortdurend vernieuwen, evalueren en leren om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind.

Impact

8
Scholen
278
Professionals
2747
Kinderen