Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Doelgroep/klant

Leerlingen en ouders in de Haagse regio

Opdracht

Haagse Educatieve Agenda

De gemeente wil brede buurtscholen en kindcentra stimuleren om beleid lokaal te vormen en realiseren. Een integraal subsidiestelsel moet dit mogelijk maken. De transitie vraagt om een sturings- en verantwoordingsrelatie waarin vertrouwen en leren centraal staan (in plaats van wantrouwen en ‘afstraffen’). De opdracht was om een breed gedragen en coherent sturingsarrangement te ontwerpen dat publieke waarde creatie bij brede buurtscholen en Kindcentra stimuleert en zichtbaar maakt.

 
 
Actie

Een actiegericht leertraject met vertegenwoordigers vanuit gemeente, opvang, onderwijs en welzijn waarin wordt gewerkt aan gedeelde principes en normen, helderheid over rollen en verantwoordelijkheden en het herontwerp subsidiering en kwaliteitscyclus.

Publieke waarde

De Haagse gemeente, onderwijs, opvang en welzijn werken samen en stimuleren elkaar in het creëren van publieke waarde voor kinderen, ouders en hun omgeving. Daarbij hebben zijn een breed gedragen en coherent sturingsarrangement dat publieke waarde creatie bij BBS en KC stimuleert en zichtbaar maakt voor verschillende belanghebbenden (van ouder tot raadslid).

Impact

54
Organisaties
4000
Professinoals
90000
Kinderen