Opdrachtgever

Gemeente Den Haag, SZW

Doelgroep/klant

Burgers in de Haagse regio

Opdracht

Jaarplan met maatschappelijke impact

De beleidsafdeling van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) stond voor de uitdaging om een jaarplan te maken voor 2017. In tijden van complexe veranderingen moest de afdeling weloverwogen keuzes maken in haar strategische planning. De belangrijkste uitdaging nu is het in gang brengen van een transformatie: veranderingen in het gedrag en praktijken van professionals, burgers, leiders, bestuurders en politici. Wisselwerkers heeft in samenwerking met Universiteit Leiden de afdeling geleid in het maken van de bouwstenen voor dit strategische plan.

 
 
Actie

Tijdens een actiegerichte leerervaring hebben de beleidsmedewerkers van SZW de behoeften van de Haagse inwoners geïnventariseerd en de gewenste impacts geformuleerd die zij willen realiseren met hun partners. Vervolgens hebben zij deze gewenste impact vertaald naar concrete maatschappelijke effecten en activiteiten. Ook hebben ze gereflecteerd op hun nieuwe rol en het type werk en doelen die daarbij komen kijken. 

Publieke waarde

De medewerkers hebben geleerd om te werken vanuit de bedoeling: de behoeften van de Haagse inwoner en de gewenste verandering centraal in plaats van het aanbod. Ook hebben zij geleerd om de abstracte rol ‘regievoerder’ te vertalen naar concrete handelingen en activiteiten in samenwerking met anderen. Een belangrijke stap in het bieden van maatwerk voor inwoners die te maken met hebben met eenzaamheid, werkloosheid, uitsluiting en problemen in de thuissituatie. 

Impact

1
Instelling
43
Professionals
50000
Huishoudens